CHEVROLET Captiva 2.2 VCDi 184CV 4WD LTZ-uniproprietario 14.400 €
CHEVROLET Captiva 2.2 VCDi 184CV 4WD LTZ-uniproprietario
CHEVROLET Captiva 2.0 VCDi LTZ AUTOMATICA 6.990 €
CHEVROLET Captiva 2.0 VCDi LTZ AUTOMATICA