Ginevra 2018: Andrea Crespi, Managing Director Hyundai Motor Company Italy

Videointervista ad Andrea Crespi, Managing Director Hyundai Motor Company Italy