HYUNDAI i30 Wagon 1.6 CRDi 136 CV Business 9.400 €
HYUNDAI i30 Wagon 1.6 CRDi 136 CV Business
HYUNDAI i30 Kombi 1.4 T s&s Navi P.dach R.cam/P.sen shzg Klim 21.492 €
HYUNDAI i30 Kombi 1.4 T s&s Navi P.dach R.cam/P.sen shzg Klim
HYUNDAI i30 Kombi 1.4 DSG T AT s&s Navi P.dach R.cam/P.senK 22.773 €
HYUNDAI i30 Kombi 1.4 DSG T AT s&s Navi P.dach R.cam/P.senK
HYUNDAI i30 1.4 T s & s LED Navi P. tetto Sedili in pelle / ve 24.696 €
HYUNDAI i30 1.4 T s & s LED Navi P. tetto Sedili in pelle / ve
HYUNDAI i30 1.4 s & s P.sen shzg Klimaauto alu16 Radio BTH Saf 16.434 €
HYUNDAI i30 1.4 s & s P.sen shzg Klimaauto alu16 Radio BTH Saf
HYUNDAI i30 1.4 s & s P.sen shzg Clima Radio BTH Safty Sich.P 15.654 €
HYUNDAI i30 1.4 s & s P.sen shzg Clima Radio BTH Safty Sich.P
HYUNDAI i30 1.4 s & s Navi R.cam/P.sen shzg Klimaauto alu16 Sa 17.671 €
HYUNDAI i30 1.4 s & s Navi R.cam/P.sen shzg Klimaauto alu16 Sa
HYUNDAI i30 1.0 s & s P.sen shzg Klimaauto alu16 Radio BTH Saf 17.840 €
HYUNDAI i30 1.0 s & s P.sen shzg Klimaauto alu16 Radio BTH Saf
HYUNDAI i30 1.0 s & s P.dach P.sen shzg Klimaauto alu17 Radio 17.500 €
HYUNDAI i30 1.0 s & s P.dach P.sen shzg Klimaauto alu17 Radio
HYUNDAI i30 1.0 s&s Navi P.dach R.cam/P.sen shzg Klimaaut alu1 19.053 €
HYUNDAI i30 1.0 s&s Navi P.dach R.cam/P.sen shzg Klimaaut alu1
HYUNDAI i30 1.0 s&s Navi P.dach R.cam/P.sen shzg Klimaaut alu1 19.053 €
HYUNDAI i30 1.0 s&s Navi P.dach R.cam/P.sen shzg Klimaaut alu1